✨Phân tích kỹ thuật và phân tích chỉ số ✨
Ngẫu nhiên là một phương pháp dự đoán hiệu suất trong tương lai của tài sản (trong trường hợp của chúng tôi, các loại tiền tệ) trên cơ sở các phong trào lịch sử của chúng và hầu hết các nhà đầu tư sử dụng kỹ thuật các chỉ số đặc biệt và các công cụ để dự đoán giá.
Cơ hội này FBS chia sẻ với bạn một cách dễ dàng để sử dụng các chỉ số ngẫu nhiên để đánh giá thị trường đà và tìm đúng điểm để mua hoặc bán.
Stochastic thường được đo bằng % từ 0 đến 100. Với dây chuyền quan trọng trong 20 và 80.
Các chỉ số được đại diện bởi 2 dòng:
1. - %K chính (đường màu xanh lá cây rắn) và
2. - bổ sung %D (đường đỏ ngắt khúc).
Tín hiệu mua:
Khi đường màu xanh lá cây cắt đường màu đỏ từ phía dưới lên tới phần dưới hoặc gần 20.
Tín hiệu bán:
Khi đường màu xanh lá cây cắt đường màu đỏ ở trên hoặc gần 80.
Khi đường hơn 80 các cặp tiền tệ mua quá nhiều và khi đường dưới 20, bán quá nhiều.
Kinh doanh ngoại hối với FBS và tải về chương trình phổ biến và dễ dàng nhất MT4 và MT5 từ đây ⤵ https://vnfbs.com/trading/platforms và chọn cái ưa thích của bạn.