KẾ HOẠCH GIAO DỊCH CẶP NGOẠI TỆ AUDUSD NGÀY 07/07/2017
Cặp AUDUSD Biểu đồ trên khung thời gian D1 Hình thành mô hình Elliott mới và hoàn thành con sóng thứ 3, giá đang hình thành con sóng thứ 4 và khả năng cao hình thành con sóng thứ 4 trong khung thời gian H4. Canh bán khi giá hồi về vùng 0.7629.7657.
Các ngưỡng kháng cự: 0.7603-0.7629-0.7657
Các ngưỡng hỗ trợ: 0.7571-0.7562-0.7547
https://vnfbs.com/