Cổ phiếu NTC với giá mục tiêu 259.000 đồng/cp có nên xúc không các bác ? p