Trái phiếu theo em thì đúng là an toàn, nhưng tỷ suất nó không hấp dẫn :v. Dân Việt mình muốn tàu nhanh cơ. haha. em là 1 trong số đó :3