⭐⭐⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 2, 28.08.2017⭐⭐⭐

I. Thị trường chung:

1.Điểm số thị trường:

- VN-INDEX 777.26 (+5.63 0.73%) KL: 241tr
- HNX-INDEX 103.90 (+1.27 1.23%) KL: 56tr

2.Nhận xét:

Hai sàn mua vào mạnh.

3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt:

CVT, DXG, LDG, VCG, VIC, DHA, ACB, CSC, FPT, HPG, IDV, L14, MBB, MWG, PGS, PHR, PLX, PNJ, VCS, DBT, HPG, IDV, PLX, VIC

4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:

L14

5. Đánh giá chung thị trường:

- Thị trường xác nhận mua lại khá tốt.
- Có thể giải ngân sớm 2-30% giá trị tài khoản.

II. Các mã Breakout trong ngày:

DBT, GAS, GMD, HPG, IDV, L14, LCG, PLX, VCG, VIC
Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua

III. Cổ phiếu đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày(chưa kiểm tra PTCB):

Cổ phiếu cho điểm mua xác nhận lại: ACB, DXG
Cổ phiếu cho điểm mua trong phiên: PLX, HPG, VIC

http://investors-vietnam.com/vi/2017...-2-28-08-2017/