Cần bán cổ phiếu:


Tên cổ phiếu: CP CTCP Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA.
Số lượng: 1.747.000CP (có bán lô lẻ).
Giá: Thỏa thuận.


Liên hệ: Mr. Ninh 0913203242.