Cần bán cổ phiếu:


Tên cổ phiếu: CP CTCP Xây dựng và Thương mại Đại Long.
Số lượng: 5.940.000 CP (có bán lô lẻ).
Giá: Thỏa thuận.


Liên hệ: Mr. Ninh 0913203242.