- Forex em nghe đến lâu rồi, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào? Hôm nay xin phép mạnh dạn lập Topic này. Mong các bác chia sẽ cho em chút kinh nghiệm.