Năm 2017, Xi măng La Hiên đặt kế hoạch doanh thu 573,5 tỷ đồng, lợi nhuận 30 tỷ đồng

(ĐTCK) Sáng 29/3, CTCP Xi măng La Hiên (mã CLH - sàn HNX) tổ chức ĐHCĐ và trình đại hội tỷ lệ chia cổ tức là 15%, gấp 1,5 lần kế hoạch.
Năm 2016, CLH đạt doanh thu 658 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 28,3 tỷ đồng, tăng 11% so với 2015 và vượt 31% so với kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua.

Với kết quả đạt được năm 2016, HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua mức cổ tức 2016 là 15% bằng tiền mặt (kế hoạch đầu năm của ĐHCĐ giao là 10%).

Năm 2016, mặc dù thị trường xi măng cạnh tranh khốc liệt, nhưng Xi măng La Hiên vẫn đảm bảo ổn định và giữ vững các vùng thị trường truyền thống, mở thêm một số vùng thị trường mới, lựa chọn đối tác khách hàng có tiềm lực kinh tế tốt, đánh giá các đối tượng cạnh tranh để xây dựng chính sách bán hàng hợp lý.

Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch sản lượng 660.000 tấn xi măng và clinke, doanh thu 573,5 tỷ, lợi nhuận 30 tỷ đồng và cổ tức 12%. Công ty hướng tới duy trì và ổn định sản xuất, cải tạo đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất thiết bị, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường quản trị chi phí với mô hình phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng lợi tức cho cổ đông...

Trước đây dư luận có nhiều lùm xùm về hoạt động của công ty, nhiều năm không chia cổ tức, khiến cổ đông thắc mắc và báo chí vào cuộc. Tuy nhiên, từ khi có Ban lãnh đạo mới, tình hình Công ty đã được cải thiện đáng kể.