Để công ty phát triển được thì phải ra được thị trường bên ngoài. Chỉ bó hẹp lại trong một vài thị trường nhỏ lẻ thì sao lên nổi nhỉ???