DỰ BÁO XU HƯỚNG GOLD NGÀY 07/07/2017
Dự báo GOLD hôm nay sẽ nối tiếp xu hướng Giảm, khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ có quá trình tăng nhẹ rồi mới Down, nên Nhà đầu tư cần canh giá Cao rồi mới Sell nhé. Kỳ vọng Gold sẽ giảm về 1212-1210, chặn lỗ trên đường trendline màu đen khoảng 1226. Ước lượng, canh Sell tại vùng 1222, nếu Giá tăng lên tới trendline rồi giảm xuống vùng 1222 mới sell thì càng đẹp nha các anh chị Nhà đầu tư.
https://vnfbs.com/