EURUSD: ĐIỀU CHỈNH HỒI VỀ MỨC GIÁ FIBO RETRAURUSD đã từ chối Fibo 23.6 tại mức giá 1.0609 và tăng trở lại kết thúc đợt sóng điều chỉnh và đã chạm kháng cự của Fibo 161.8 với mức giá 1.0736. Giá đang điều chỉnh nhẹ hồi về vùng giá 1.0656-1.0686 của biểu đồ H1. Khung thời gian lớn từ D1 ưu tiên các lệnh mua.
Các ngưỡng kháng cự: 1.0742- 1.0818 – 1.0900
Các ngưỡng hỗ trợ: 1.0686 – 1.0656 – 1.0618
https://vnfbs.com/