PHÂN TÍCH GIÁ VÀNG BIỂU ĐỒ NGÀY

Xu hướng tăng có vẻ rõ nét hơn khi nến ngày hôm qua đã tiếp nối được nến của ngày FOMC trước đó. Đây gọi là hiện tượng Follow-through, tức là có sự tiếp diễn. Nếu sau ngày có tin mà giá đổ ụp xuống lại thì có thể phân tích là do tác động của tin, đằng này ngày sau đó giá vẫn đi lên tiếp, cho thấy khả năng xu hướng lên đã hơi vững. Nếu vậy, đội buyer có thể đợi mua ở vùng hỗ trợ bên dưới, vốn là vùng Price Pivot Zone có vài lần chạm bật trước đó.

Lưu ý nến ngày hôm qua là nến tăng nhưng đóng cửa 1/2 thân nến. Đội buyer có thể đã bớt nhiệt. Vì vậy, chiến lược mua tại PPZ bên dưới, sau 1 đợt hồi, là phù hợp hơn

PHÂN TÍCH GIÁ VÀNG BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

Giá luôn liên tục bám sát cái đường bao bên trên của keltner channel, dấu hiệu của một xu hướng mạnh. Do xu hướng tăng ngắn hạn đã rõ nét như vậy nên chúng ta cứ đợi nó hồi lại mà vào lệnh thôi. Vùng vào lệnh 1 ở ngay hỗ trợ bên dưới, quanh 1223. Vùng 2 là kết hợp giữa PPZ trên chart ngày và Fibonacci retracement 38.2, quanh 1219 - 20