Em là con đất Quảng, lên Thủ đô làm ăn hơn 20 chục năm.
Chuyện là em tích được ít vốn, muốn về Quảng Ninh sống + kinh doanh. Em đang băn khoăn nên đầu tư về Bãi Cháy hay Hạ Long. Tiện kinh doanh mà sống cũng sướng. Thẳng vấn đề là Bất Động Sản và phân vân 2 ông lơn là Vin và SUn cho khu Hạ Long

Định hình là thế. Xin các cụ cho cao kiến!