Đúng nghành nghề làm chuẩn chỉ là được bác ơi .. Cứ Hải Sản mà diễn còn nhiều đất mà