KẾ HOẠCH KINH DOANH NGÀY 21/02/2017

* Arabica :

+ Phân tích kỹ thuật: Giá cà phê Arabica (05/2017) trong phiên hôm trước thứ Sáu (17/02/2017) sau khi tăng lên mức 150.30 gặp mức kháng cự là trendline (màu vàng) trên đồ thị D1 nên đã suy yếu lại. Vì vậy, dự kiến đầu phiên hôm nay giá Arabica có thể giảm về mức hỗ trợ 147.70 trước khi tăng lại lên mức 150, nếu tăng qua 150 thì tăng tiếp lên 152 vào cuối phiên.

Hình ảnh nội tuyến 3

a. Arabica tháng 05/2017:

- Giá hiện tại: 149.55

- Điểm pivot hôm nay: 149.03

- Các mức kháng cự và hỗ trợ:

Hình ảnh nội tuyến 4


## Chiến lược:


- Nếu giá mở cửa dưới điểm pivot 149 thì đặt lệnh mua phía trên HT pivot 1 tại 147.80, chốt lời dưới KC pivot 1 tại 149.80, dừng lỗ tại 146.80.

- Trường hợp giá mở cửa trên điểm pivot 149 và sau khoảng 2 giờ nếu giá không thể giảm qua 149 thì vào lệnh mua tại 149.05, chốt lời phía dưới KC pivot 1 150.70, dừng lỗ tại 148.05.


* Robusta:

+ Phân tích kỹ thuật: Giá cà phê Robusta (03/2017) trên đồ thị D1 (kết hợp chỉ báo Ichimoku) khi phiên hôm qua mở cửa trên mây Kumo và đóng cửa dương về cuối phiên nên dự kiến hôm nay giá mở cửa trên mức 2140 sau đó tiếp tục tăng lên tiếp cận đường Kijun Sen phía trên tại 2175.

Hình ảnh nội tuyến 1

a. Robusta giao tháng 03/2017:

- Giá hiện tại: 2156

- Điểm pivot hôm nay: 2148

- Các mức kháng cự và hỗ trợ:

Hình ảnh nội tuyến 2


## Chiến lược:

- Đặt mua phía trên HT pivot 1 tại 2142, chốt lời phía dưới KC pivot 2 tại 2170, dừng lỗ tại 2122.


123 COFFEE GLOBAL - 0902 363 009