theo bác thì nên đầu tư vào thời điểm nào tốt nhất