EUR/USD: MẪU HÌNH "DOUBLE BOTTOM" DẪN ĐẾN XU HƯỚNG TĂNG
Các nhà đầu cơ giá giảm phải đối mặt với một hỗ trợ tại 1,0588, vì vậy chúng ta có một mẫu hình "V-Bottom", đã đẩy giá xuống kháng cự 1,0619. Do đó, thị trường có khả năng sẽ kiểm tra kháng cự tiếp theo tại 1,0655. Nếu một pullback từ cấp độ này xảy ra, sẽ có một cơ hội để có một sự suy giảm về phía một hỗ trợ tại 1,0588 - 1,0578.
Giá được hợp nhất theo hỗ trợ gần nhất tại 1,0588. Trong trường hợp này, cặp tiền tệ có khả năng sẽ đạt được mức kháng cự gần nhất tại 1,0619 trong ngày. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn thấy một pullback từ cấp độ này, các nhà đầu cơ giá giảm có thể sẽ cố gắng để đạt được mộthỗ trợ tại 1,0588-1,0578.
https://vnfbs.com/