ĐỒNG USD XUỐNG Ở CHÂU Á AUD/USD: ĐÔ LA ÚC ĐANG LẶP LẠI XU HƯỚNG

Trên biểu đồ hàng ngày AUD/USD, một kênh giao dịch giá tăng đã được hình thành. Nhà đầu tư giá tăng đang kiểm soát thị trường. Sự phá vỡ ngưỡng kháng cự tại 0.7725 có thể dẫn đến hình thành mẫu hình Shark juinor và senior. Mục tiêu 113% của mẫu hình junior là gần mức 0.777, mục tiêu 113% của mẫu hình senior là gần với mức 0.7845.
Trên biểu đồ hàng giờ AUD/USD, mẫu hình Đầu và vai "Head and shoulders" đã được hình thành. Mức giá cao mới đây của tháng Ba là một tín hiệu kích hoạt mẫu hình AB = CD. Mục tiêu 224% của nó ở gần mức 0.7785.
https://vnfbs.com/