Chúng tôi rất vui khi thông báo rằng người chiến thắng trong Dreams Come True (khuyến mãi đặc biệt Tháng Hai ) cuối cùng đã nhận được giải thưởng của mình!
Rosid (https://facebook.com/respero1) từ Indonesia muốn trở thành một người tốt hơn vì vậy anh có thể hữu ích cho gia đình của mình