Những sự kiện và phân tích đáng chú ý trong ngày 21/4:

1. 15:00 - Khu vực đồng euro: Giá trị ban đầu ngành sản xuất tháng 4 - ảnh hưởng trực tiếp đến các loại có liên quan đến đồng EUR.
2. 15:30 - Anh: Tỷ lệ doanh số bán lẻ sau điều chỉnh theo mùa theo tháng trong tháng 3 - ảnh hưởng trực tiếp đến vàng, bạc bà các loại liên quan đến đồng USD.
3. 19:30 - Canada: Giá trị CPI theo tháng trong tháng 3 - ảnh hưởng trực tiếp đến các loại liên quan đến đồng CAD.
4. 20:45 - Mỹ: Giá trị ban đầu PMI ngành sản xuất Markit tháng 4 - ảnh hưởng trực tiếp đến vàng, bạc và các loại liên quan đến đồng USD.
5. 21:00 - Mỹ: Tổng số nhà bán hàng năm trong tháng 3 - ảnh hưởng trực tiếp đến vàng, bạc và các loại liên quan đến đồng USD.


A.Biểu đồ EUR/USD 15min:

1.Tại phiên giao dịch ngày hôm qua, EUR/USD có hướng tăng trước giảm sau, làn MACD tại dưới trục 0, tổng thể giảm.

2.EUR/USD phục hồi tại gần 1.07264, là vị trí then chốt của 15min, trục giữa của dải Bollinger 30min, tại đây vào lệnh giảm.

Thời gian: 5 - 15min.


B. Biểu đồ EUR/JPY 15min:

1.Tại phiên giao dịch ngày hôm qua, EUR/JPY tăng trước rồi sau đó điều chỉnh, hiện tại biểu đồ 15min dải Bollinger giao động đóng cửa, đường trên 117.236 bị ngăn khá rõ ràng, chỉ số MACD vào lệnh giảm.

2.EUR/JPY tại gần 117.236, có trên trục trên dải Bollinger, đường trung bình 60 và nhiều sự ngăn chặn, tại đây vào lệnh giảm.

Thời gian: 5 - 15min.