Mặc dù chỉ số ngành Logistics đang bước vào giai đoạn điều chỉnh từ giữa năm 2015. Tuy nhiên các cổ phiếu riêng ngành Cảng biển nhìn chung đều duy trì được xu hướng tăng dài hạn. Bài viết này sẽ cung cấp các nhận định ở góc nhìn phân tích kỹ thuật về xu hướng của các cổ phiếu nhóm ngành này trong thời gian tới.
Chỉ số ngành Logistics (VS- Logistics)
Sau giai đoạn tăng từ liên tục từ năm 2012 đến nay, VS-Logistics đang trong xu hướng giảm ngắn hạn khi tạo mẫu hình tam giác mở rộng (cái loa) ở đỉnh.
Mẫu hình này thể hiện một khối lượng tham gia thị trường bất thường của công chúng, thường xảy ra tại các đỉnh của thị trường và xuất hiện gần cuối của thị trường giá lên chính.
Ngưỡng hỗ trợ của chỉ số là 44 điểm, đây là vùng đỉnh cũ bị phá vỡ thời gian trước nên độ tin cậy rất cao. Nếu ngưỡng 44 bị phá vỡ thì chỉ số sẽ bước vào xu hướng giảm dài hạn.
Ngưỡng kháng cự của chỉ số là ở 56 điểm.

Phân tích các cổ phiếu ngành Cảng biển:
VSC - CTCP Container Việt Nam
Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng tăng dài hạn của VSC vẫn được duy trì khi giá liên tục tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn qua các năm.
Trong trung hạn, cổ phiếu đang tạo một kênh giá tăng với biên độ lớn (như hình vẽ).
Tuy nhiên, MACD cho tín hiệu phân kỳ âm cùng với khối lượng duy trì dưới trung bình 20 ngày nên khả năng có bứt phá mạnh là thấp.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh VSC với VS-Logistics) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng cao hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, bán ra khi giá về gần cận trên của kênh giá tăng.

GMD – CTCP Gemadept
Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang duy trì trong kênh giá tăng từ giữa năm 2015. Xu hướng dài hạn đang là tăng khi cổ phiếu tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn và duy trì trên các MA dài hạn.
Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tích cực khi MACD cắt lên trên ngưỡng 0 và Stochastic Oscillator đang tăng mạnh.
Tuy nhiên, khối lượng duy trì dưới trung bình 20 ngày nên khả năng giá bứt phá mạnh là thấp.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh GMD với VS-Logistics) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng cao hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nếu giá vẫn duy trì trên ngưỡng 26,000.

DVP – CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ
Tín hiệu kỹ thuật: Các mặt bằng giá mới cao hơn được thiết lập cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn được giữ vững.
Trong ngắn hạn thì giá dao động trong biên độ từ 67,000 – 75,000.
Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu trung tính khi On Balance Volume đi ngang, Stochastic Oscillator ở mức 50-60, khối lượng duy trì mức thấp. Điều đó cho thấy quá trình tích lũy ngắn hạn vẫn sẽ tiếp tục
Chỉ báo Relative Performance (so sánh DVP với VS-Logistics) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng cao hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nếu giá không xuyên thủng SMA 100, ngưỡng 60,000.

HAH – CTCP Vận Tải & Xếp Dỡ Hải An
Tín hiệu kỹ thuật: Trong ngắn hạn thì giá dao động trong vùng 37,500 – 39,500.
MACD cho tín hiệu tiêu cực khi cắt xuống dưới ngưỡng 0.
Ngưỡng kháng cự của cổ phiếu là 39,500. Nếu phá vỡ ngưỡng này thì đà tăng dài hạn sẽ quay trở lại.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của HAH là ngưỡng 37,500, xa hơn là 35,000.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh HAH với VS-Logistics) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng cao hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể chờ phản ứng giá ở các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự để có hành động phù hợp.


CLL - CTCP Cảng Cát Lái
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang hình thành xu hướng sideway up từ quý 4/2015 đến nay.
Vùng kháng cự sắp tới là vùng giá khi CLL mới lên sàn 27,500 – 29,000, đây là vùng kháng cự mạnh do có khối lượng lũy lớn
Chỉ báo On Balance Volume cho tín hiệu rất tích cực khi vượt đỉnh, cho thấy khả năng CLL tạo mặt bằng giá cao mới là rất lớn.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh CLL với VS-Logistics) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng cao hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, bán ra khi cổ phiếu tạo các mặt bằng giá thấp hơn.

DXP - CTCP Cảng Đoạn Xá
Tín hiệu kỹ thuật: Trendline trung hạn đả bị phá vỡ nên xu hướng hiện tại khá tiêu cực.
Trong ngắn hạn, giá đang tích lũy trong vùng 17,000 – 19,500.
Xu hướng tăng dài hạn có thể bị đảo ngược nếu vùng hỗ trợ 16,000 – 17,000 không trụ vững. Đây là vùng hội tụ nhiều yếu tố kỹ thuật: Đỉnh, đáy cũ, SMA 150, phản ứng giá tại đây sẽ cho tín hiệu mạnh.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh DXP với VS-Logistics) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng thấp hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư chờ phản ứng giá ở vùng 16,000 – 17,000 để có hành động phù hợp.


PDN - CTCP Cảng Đồng Nai
Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng tăng dài hạn của PDN vẫn được duy trì khi giá liên tục tạo các đỉnh, đáy sau cao hơn và duy trì trên các MA dài hạn.
Chỉ báo Relative Performance (so sánh PDN với VS-Logistics) thể hiện cổ phiếu tăng trưởng cao hơn so với chỉ số ngành.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nếu ngưỡng hỗ trợ động SMA 50 đồ thị tuần, ngưỡng 50,000 không bị xuyên thủng.

PHP - CTCP Cảng Hải Phòng
Tín hiệu kỹ thuật: Xu hướng giảm dài hạn của PHP vẫn chưa có dấu hiệu đảo ngược khi giá liên tục tạo các đỉnh, đáy sau cao thấp và duy trì dưới các MA dài hạn.
Vùng hỗ trợ tiếp theo là ùng đáy cũ lịch sử 14,500 – 15,000.
Khuyến nghị: Nhà đầu tư chờ phản ứng giá ở vùng 14,500 – 15,000 để có hành động phù hợp.

Nguyễn Hùng Minh, Phòng Tư Vấn Vietstock