Cho mình hỏi chút sao mình đăng bài mà nó không tăng số bài
-
- Mình không biết đăng câu hỏi này vào đâu xin mạn phép nếu có đăng sai chuyên mục!