em cũng vậy. đang cố gắng là thành viên tích cực trên diễn đàn chứng khoán