FED nâng lãi suất thì chắc chỉ có đồng USD là an toàn thui, mấy tài sản khác có thể vẫn tăng nhưng không nóng như trước nữa