Mấy thằng đầu cơ nhúng vô nguy hiểm lắm, tốt nhất tìm mấy em cơ bản mà chơi thôi