Chào anh em, mình đang làm về xuất nhập khẩu hàng hóa chuyên về các thủ tục thông quan nhưng thường bị mất thời gian chỉnh sửa tờ khai vì cái tội khai sai mã hàng hóa HS code. Có ai biết đơn vị nào có thể tư vấn hiệu quả, hay biết trang nào có thể tra mã HS online/hs code search hiệu quả không? Cám ơn