Bác tham khảo quỹ của em nhé :
facebook chấm com/thotrangfund (Bác chịu khó search Thotrangfund trên facebook nhé)
Có cả hình thức đầu tư chia lợi nhuận và hình thức đầu tư bao lỗ
Liên hệ em : Thọ - 0974051293