VN-Index hồi phục trong phiên trước nhưng điều chỉnh trở lại cho thấy hồi phục kỹ thuật dạng pullback có thể sắp kết thúc.
Tín hiệu kỹ thuật của VN-Index:
- VN-Index hồi phục trong phiên trước nhưng điều chỉnh trở lại cho thấy hồi phục kỹ thuật dạng pullback có thể sắp kết thúc.
- Khối lượng giao dịch khá thấp nên vùng 657-665 điểm (cận trên kênh giá) sẽ khó có thể bị phá vỡ trong ngắn hạn.
Tín hiệu kỹ thuật của HNX-Index:
- HNX-Index vẫn duy trì dưới SMA50 trong những phiên gần đây.
- Vùng hỗ trợ mạnh cho chỉ số là vùng đáy cuối thàng 06/2016 (tương đương vùng 80.5-83 điểm)
CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN
TTF – CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Ngắn hạn:
- Giá vẫn đang điều chỉnh ngắn hạn với Falling Window xuất hiện liên tiếp.
- Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu thận trọng ngắn hạn với Stochastic Oscillator và MACD cho bán trở lại.
Dài hạn:
- Cổ phiếu chuẩn bị test lại đáy cũ tháng 04/2016 (vùng 18,000-23,000). Nếu vùng này trụ vững thì xu hướng tăng dài hạn từ giữa 2012 cho tới nay sẽ duy trì.
BVH – Tập Đoàn Bảo Việt
Ngắn hạn:
- BVH đã đạt mục tiêu dự kiến của mô hình Triangle là 66,000-67,000 nên quá trình điều chỉnh đang quay trở lại.
- Vùng hỗ trợ trong ngắn hạn cho cổ phiếu là 55,000-58,000 (đáy cũ gần nhất).
Dài hạn:
- Xu hướng dài hạn của BVH vẫn không quá tiêu cực khi nhóm MA dài hạn chưa bị phá vỡ.