Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett lãi hàng tỷ USD từ khoản “đánh cược” vào Apple và tỏ ra lạc quan về iPhone 8
Chi tiết: http://cafebiz.vn/warren-buffett-lai...4101940917.chn

Chi tiết cách đầu tư cổ phiếu Anh Mỹ trên Hotforex: https://goo.gl/hDNwtD