Xi măng La Hiên sẽ niêm yết trên HNX trong quý II/2016

(ĐTCK) Sau nhều năm được cổ đông chờ đời, cuối cùng Xi măng La Hiên đã chốt thời điểm niêm yết trên thị trường chứng khoán.
CTCP xi măng La Hiên vừa tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 để thông qua kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016, đồng thời bầu thay thế 2 thành viên Ban Kiểm soát.​
Trong năm 2015, dù ngành xi măng cạnh tranh gay gắt, nhưng nhờ áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, công tác điều độ sản xuất được thực hiện nhịp nhàng, bảo quản tốt nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí, quản lý tốt công nợ nên công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHCĐ đề ra.​
Cả năm, Xi măng La Hiên đạt doanh thu 649,7 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2014 và tăng 13,3% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 32,5 tỷ đồn, tăng 21% so với năm 2014 và tăng 85,7% so với kế hoạch. Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 577,6 tỷ đồng và lợi nhuận 27 tỷ đồng.​
Tại Đại hội, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng tin tưởng vào khả năng hoàn thành vượt mức kế hoạch 2016 và cho biết, quý I/2016, sản lượng tiêu thụ của Công ty cao hơn với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù quý I có tháng nghỉ Tết, nhưng lợi nhuận ước tính vẫn đạt khoảng 9 tỷ đồng.​
ĐHCĐ cũng đã bầu thay thế 2 thành viên Ban Kiểm soát và thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý II/2016 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết và quyết định thời điểm cụ thể cho việc niêm yết cổ phiếu.​
Phát biểu tại đại hội, nhiều cổ đông vui mừng trước sự chuyển biến của công ty từ chỗ nhiều năm kết quả kinh doanh kém trở thành doanh nghiệp liên tiếp 2 năm liền hoàn thành vượt mức kế hoạch. Có ý kiến cổ đông đã đề nghị ĐHCĐ biểu dương thành tích của tập thể cán bộ nhân viên công ty và đặc biệt là HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc.​