Em đang nghiên cứu về dự đoán giá chứng khoán. Mục tiêu của em là xây dựng được một hệ thống dự đoán giá chứng khoán vì em học công nghệ thông tin. Chứng khoán là lĩnh vực hoàn toàn mới với em vì trước nay em chưa từng tìm hiểu. Em biết có cuốn sách Technical Analysis từ A->Z. Nhưng ngặt nỗi vì em đang học ở Hàn Quốc. Có anh chị nào có file hay có cách nào có thể giúp em có được cuốn sách đó không ạ? Em hứa em sẽ thanh toán vì đó liên quan đến bản quyền.
Cảm ơn các anh chị nhiều ạ.
P/s: ai có lòng giúp em thì xin liên hệ em qua skype: muacola