nó như kiểu bé yêu vừa rồi đấy thôi, các bác nên cân nhắc kỹ