thanh khoản giảm mạnh mấy bác ơi, cẩn thận chiều có cú xả nhé,ha ha canh lên là bán không thương tiếc.