Lại quay về đây xem còn cụ nào trụ vững, em đứt mất xác, vừa mới ngoi ngóc dậy chơi lại được mấy tháng vì mùi vị thấy bốc quá.. Xưa nhớ các cụ Tomty, Hoangketcau .. giỏi kinh.