cá nhân mình thì nghĩ, vàng không còn là thứ tích trữ an toàn nữa rồi.
Ngày xưa mọi người xem vàng như trang sức và thể hiện giàu có. Bây giờ có nhiều thứ khác có thể làm điều đó nên vàng mất dần giá trị