MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học được thiết kế nhằm mục tiêu giúp học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng phân tích, giúp thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Khóa học này cũng nhằm góp phần vào thành công của nhà đầu tư trong nghề nghiệp đầu tư, phân tích hoặc tư vấn trên thị trường chứng khoán.

Sau khóa học, học viên sẽ:
  • Nắm vững những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về phân tích BCTC của doanh nghiệp;
  • Nhận diện các thủ thuật làm đẹp BCTC và tìm ra nguồn gốc của lợi nhuận doanh nghiệp;
  • Trang bị những kiến thức chuyên sâu về phân tích BCTC trong một số ngành chuyên biệt như Ngân hàng, Bất động sản.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Chuyên viên môi giới, phân tích, đầu tư của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng đầu tư..;
  • Nhà đầu tư muốn trang bị những kỹ năng cần thiết để thành công trên thị trường chứng khoán;
  • Sinh viên muốn trang bị nền tảng kiến thức, kỹ năng phân tích, đầu tư trước khi bước vào môi trường đầu tư thực tế;

Chương trình chi tiết:
http://products.vietstock.vn/Service...atid=14&id=145