Ồ đúng thông tin mình cần! Bài viết của bạn khá hay và rất hữu ích đối với tôi.