Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1215,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1215,50 với mục tiêu 1205,00 & 1202,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1215,50, có thể tới 1219,00 & 1222,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

Kháng cự và hỗ trợ
1222,00
1219,00
1215,50
1210,31 giá hiện tại
1205,00
1202,00
1199,00Silver spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 15,6800

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 15,6800 với mục tiêu 15,2000 & 15,0500.

Phương án phụ: nếu vượt qua 15,6800, có thể tới 15,9300 & 16,1000.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Kháng cự và hỗ trợ
16,1000
15,9300
15,6800
15,4500 giá hiện tại
15,2000
15,0500
14,8000 **Crude Oil‏ (WTI)‏ (Q7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 44,85.

Điểm xoay: 44,85

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 44,85 với mục tiêu 43,70 & 43,32.

Phương án phụ: nếu vượt qua 44,85, có thể tới 45,40 & 45,85.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số tiến đến vùng kháng cự quanh điểm 44,85.

Kháng cự và hỗ trợ
45,85
45,40
44,85
44,61 giá hiện tại
43,70
43,32
42,70Xem thêm :

Trading Central ngày 11-7-2017 Forex phiên Mỹ

Trading Central ngày 11-7-2017 Forex Cross phiên Mỹ