Gold‏ (CME)‏ (Q7) trong ngày: không ổn đinh.

Điểm xoay: 1215,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1215,50 với mục tiêu 1209,00 & 1205,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1215,50, có thể tới 1219,00 & 1222,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Kháng cự và hỗ trợ
1222,00
1219,00
1215,50
1211,00 giá hiện tại
1209,00
1205,00
1199,00Silver‏ (CME)‏ (U7) trong ngày: mức tăng dự đoán.

Điểm xoay: 15,31

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 15,31 với mục tiêu 15,93 & 16,10.

Phương án phụ: nếu thủng qua 15,31, có thể tới 15,05 & 14,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Kháng cự và hỗ trợ
16,32
16,10
15,93
15,55 giá hiện tại
15,31
15,05
14,80Coffee‏ (ICE US)‏ (U7) trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 126,55

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 126,55 với mục tiêu 131,50 & 133,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 126,55, có thể tới 124,80 & 123,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

Kháng cự và hỗ trợ
135,65
133,70
131,50
128,60 giá hiện tại
126,55
124,80
123,35Xem thêm:

Trading Central ngày 11-7-2017 Forex phiên Âu

Trading Central ngày 11-7-2017 Forex Cross phiên Âu