Coffee‏ (ICE US)‏ (U7): tiến xa hơn.
Điểm xoay: 125,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 125,50 với mục tiêu 138,00 & 146,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 125,50, có thể tới 120,00 & 115,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

Kháng cự và hỗ trợ
153,00
146,00
138,00
133,70 Giá hiện tại
125,50
120,00
115,50


Xem thêm :
Trading Central ngày 17-7-2017 Commodities phiên Âu