Hy vọng lệnh này gỡ gạc cho lệnh GU bị đ1 stoploss xong đi đúng hướng
Nhưng vẫn me đúng giờ để xem 4 cặp eu gu uj và gold