Chiến lược MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH ngày 21-3-2017Hãy khóc nếu muốn nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân gục ngã.


Video Chiến lược MUA ĐÁY BÁN ĐỈNH ngày 21-3-2017

https://youtu.be/STNWexFwA_s

Canh H1 cặp tiền EURUSD, USDJPY giá chạm LowerBand, mở M5 tại đáy xuất hiện chử V chúng ta Buy và Stoploss dưới chử V
Canh Daily cặp tiền GBPUSD giá chạm VMA3, mở M5 xuất hiện chử V chúng ta sẽ vào Buy Stoploss dưới chử V
Canh Daily cặp tiền GOLD giá chạm VMA3 (1323.6) xuất hiện chử V tại M5 chúng ta sẽ vào Buy và Stoploss dưới chử V
Bạn có thể tham khảo phương pháp trade qua các bài viết để nắm rõ


Các bài viết về PTKT: https://goo.gl/X6DwTO
Like Page : https://www.facebook.com/forumvangsaigon/
My Template : https://goo.gl/8pedP0


Hãy luôn online để refesh website cùng cập nhật trạng thái với Kẽm nhé.