Thị trường đang cải thiện về mặt điểm số so với đầu phiên. Sắc xanh đã quanh trở lại trên cả 2 chỉ số, VN-Index đang giao dịch trên mốc 570 điểm. Tuy nhiê, mức độ tăng của thị trường còn khiêm tốn và chưa có độ rộng thị trường cho thấy lực cầu chưa có dấu hiệu đột biến còn lực cung cũng không quá lớn.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 04/03: Cầu gia tăng, sắc xanh trở lại