Ngành xuất khẩu lao động là ngành về lâu dài vẫn làm ăn tốt, nếu công ty kết hợp làm cả môi giới lao động, đào tạo và cung cấp PG, nhân viên tiếp thị... thì tha hồ mà lãi to