"Ngành du lịch của mình chỉ mang 2 tiếng là " chặt chém"