Mở đầu phiên giao dịch, nhóm Dầu khí vẫn suy giảm mạnh do tác động từ giá dầu thế giới. Đáng chú ý là một số bluechips hồi phục mạnh.


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 12/01: Sắc xanh trở lại, DRH tiếp tục dư bán sàn