Mua HQC thì mang tiền bỏ vào LCG và TDH ngon hơn gấp 10, vì đơn giản đây là những Dn làm thật và không hút máu cổ đông