các bác nghĩ con FLC thế nào. Mình thấy cửa tăng vẫn còn nếu e vẫn duy trì trên 7.5