PVD nhìn có vẻ khó điều chỉnh thêm các bác ạ

Em có vào nó một ít để thăm dò rùi nên nhờ các bác cho ý kiến giúp vì hiện tại mới lõm 2% thui nên đang tính múc thêm